Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Идея
Адрес
Град: София  1124
Улица/квартал: ул. Петър Делян 12 карта
Телефони: +35929 454 427
Email: santulova@gmail.com
Тематики
Философия, Учебници за ВУЗ, История, Техника
Статус
Активен
Кодове 978-954-8638
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Цветелина Христова Сантулова директор Отговорно лице