Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Крис Айдиас
Адрес
Град: Варна  9000
Улица/квартал: жк Възраждане 3 карта
Email: bestsellers.20in1@abv.bg
Url: https://kris-ideas.com/
Тематики
Психология, Промишленост, бизнес и мениджмънт
Статус
Активен
Кодове 978-619-92215
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Кристина Сарибекян управител Отговорно лице