Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Фондация "Вигория"
Адрес
Град: София  1612
Улица/квартал: жк Лагера, ул. Боговец 8 карта
Телефони: 0888 474-392
Email: maria_hr_nik@yahoo.com
vigoria_bg@yahoo.com
Url: http://www.vigoria.webs.com
Тематики
Физика, Поезия, Биографии, Химия
Статус
Активен
Кодове 978-619-7161
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Мария Христова Петрова управител Отговорно лице
Свобода Т. Бенева Лице за контакт