Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
e-press
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: ул. Московска 49 карта
Телефони: 0877 019-696
Email: iv.bakalov@gmail.com
Тематики
Вътрешна политика, международна политика, История
Статус
Активен
Допълнителна информация
e-press е запазена марка
Кодове 978-954-92815
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Иван Динев Бакалов управител Отговорно лице