Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Хит Дизайн Доор
Адрес
Град: Две могили  7150
Улица/квартал: ул. Витоша 10 карта
Телефони: +359 882 962 644
Email: knigi@hubavo.fun
Url: https://hubavo.fun/
Тематики
Детско-юношеска литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-92731
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Лилия Райкова управител Отговорно лице