Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Гитава
Адрес
Град: София  1784
Улица/квартал: жк Младост 1, бл 4 вх. А карта
Телефони: (02)877-92-79
Факс: (02)877-92-79
Email: gitava@data.bg
Тематики
Детско-юношеска литература, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-8572  (Стари кодове: 978-954-91686, 978-954-91200)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Маргарита Георгиева Трантеева управител Отговорно лице