Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Народно читалище "Бъдеще сега"
Адрес
Град: с. Гудевица, община Смолян  4792
Улица/квартал: с. Гудевица карта
Телефони: +359 898 229 296
Email: home@gudevica.org
doni@gudevica.org
Url: http://www.gudevica.org
Тематики
Художествена литература за деца и юноши, Образование, просвета, специално образование
Статус
Активен
Допълнителна информация
Народно читалище "Бъдеще сега" е импринт на Народно читалище "Бъдеще сега 2006"
Кодове 978-954-92503
Офиси и книжарници
Тип Име Адрес
Офис [няма име]
Град: София  1404
Улица/квартал: ул. Кестенова 24 ап. 16 карта
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Донка Калчева Калчева Лице за контакт
Тодор Валентинов Василев председател Отговорно лице