Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
София Смайл Център
Адрес
Град: София  1113
Улица/квартал: ул. Прелом 6 карта
Телефони: (02) 971-71-90,0888 623-256
Email: sofiasmilecenter@gmail.com
Url: http://www.diadent.net
Тематики
Медицина
Статус
Активен
Кодове 978-619-90027
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Бистра Руменова Андреева управител Отговорно лице