Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Славянобългарски Зографски манастир "Св. Вмчк Георги Победоносец", Света Гора, Атон
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: бул. Стефан Стамболов 34 ет. 2 карта
Email: zografergo@gmail.com
priestmonkvissarion@gmail.com
Тематики
Християнска религия
Статус
Активен
Кодове 978-954-770
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Иеродякон Атанасий Отговорно лице
Венцислав Каравълчев Лице за контакт Телефони: +359 876 669 757