Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Град и посоки
Адрес
Град: Варна  9000
Улица/квартал: ул. Ген. Гурко 13 вх. В карта
Телефони: +359 887 371 953
Email: city.directions.varna@gmail.bg
Тематики
История, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-7286
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Елена Владова управител Отговорно лице