Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Фондация за българска литература
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: бул. Витоша 25 карта
Телефони: +359 2 987 03 50
Email: barosov@gmail.com
fbliterature@gmail.com
Url: https://bulgarianliterature.org/
Тематики
Периодични издания, Художествено-документална литература, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-677
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Румен Баросов изп. директор Отговорно лице