Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Фондация Помощ на лица с проблеми в развитието
Адрес
Град: София  1750
Улица/квартал: жк Младост 1 бл. 30 вх. А карта
Телефони: 0894 775-703
Email: grr_autism@abv.bg
milena.kuncheva@gmail.com
Тематики
Семейство, отглеждане на деца, семейни взаимоотношения, Психология, Медицина, Образование, просвета, специално образование
Статус
Активен
Кодове 978-619-90053
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Антон Димитров Димов председател на УС Отговорно лице