Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Издателство "Соки и Моки"
Адрес
Град: София  1574
Улица/квартал: жк Христо Смирненски бл. 2 А вх. В карта
Телефони: +359 877 091 914
Email: sokiandmoki@gmail.com
Тематики
Детско-юношеска литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-91461
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Силвия Асенова Иванова Лице за контакт
Яна Красимирова Попова Отговорно лице