Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Е Принт
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: бул. Цар Борис III 41 карта
Телефони: +359 2 952 67 95
Email: express93@mail.bg
Url: http://www.eprint-bg.com
Тематики
Научно-популярна литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-90383  (Стари кодове: 978-619-90102)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Димитър Стефанов Йорданов управител Отговорно лице