Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Фондация Вапцарова вяра
Адрес
Град: София  1407
Улица/квартал: бул. Джеймс Баучер 25 карта
Телефони: (02)868-55-47
Факс: (02)868-55-47
Email: faith_sofia@yahoo.com
Тематики
Литература, езикознание, лингвистика, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-9409
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Мая Борисова Вапцарова Отговорно лице