Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Нова звезда
Адрес
Град: София  1124
Улица/квартал: жк Яворов, ул. Река Осъм 3 карта
Телефони: +359 895 770 780
Email: info@novazvezda.com
Тематики
Икономика, Учебници за СОУ, Право
Статус
Активен
Кодове 978-619-198  (Стари кодове: 978-954-8933, 978-954-8981)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Албена Иванова Лице за контакт
Николай Иванов Иванов управител Отговорно лице
Радослава Люцканова-Димитрова Лице за контакт