Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Възнесение
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: ул. Д-р Георги Вълкович 6 карта
Телефони: +359 2 986 31 08, +359 2 986 75 09
Email: hvladimirov@gmail.com
Тематики
Езотерична литература и парапсихология
Статус
Активен
Кодове 978-619-91085  (Стари кодове: 978-954-92916)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Христо Алексиев Владимиров управител Отговорно лице