Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Сдружение с нестопанска цел АСИ
Адрес
Град: Пловдив  4000
Улица/квартал: ул. Ген. Данаил Николаев 94 карта
Email: m.valchinov@artistico.bg
Тематики
Биографии
Статус
Активен
Кодове 978-619-90754
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Аглика Динкова Лице за контакт
Малин Вълчинов Отговорно лице