Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Фенфейс
Адрес
Град: София  1606
Улица/квартал: бул. Македония 19 вх. А ап. 5 карта
Телефони: +359 885 910 235
Email: tonkovsport@gmail.com
Тематики
Спорт, Поезия, Биографии, Детско-юношеска литература, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-91594
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Иво Смилянов Тонков управител Отговорно лице