Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Георги Стефанов Генчев
Адрес
Град: Варна  9005
Улица/квартал: жк Чайка 188 ет. 5 ап. 29 карта
Телефони: +359 887 708 680
Email: georgigen@gmail.com
Тематики
Фотография, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-91162
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Георги Стефанов Генчев Отговорно лице