Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Рекламно-издателска къща "Диана"
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: ул. Нишава 17 карта
Телефони: (02)958-15-54
Факс: (02)850-581
Email: rikdiana@mail.bg
Тематики
Психология, История, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-9991
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Райна Методиева Станоева Отговорно лице