Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Д-р Николай Илиев
Адрес
Град: София  1643
Улица/квартал: ул. Патриарх Евтимий 92 карта
Телефони: +359 886 589 555
Тематики
История
Статус
Активен
Кодове 978-619-90587
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
д-р Николай Стоянов Илиев Отговорно лице