Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Ваня Николаева Стаменова
Адрес
Град: София  1510
Улица/квартал: жк Хаджи Димитър бл. 57 А карта
Телефони: +359 887 435 050
Email: vanya_stamenova@yahoo.com
Url: http://www.spaceschoolbg.eu
Тематики
Естествени науки, природознание
Статус
Активен
Кодове 978-619-91509
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Ваня Николаева Стаменова Отговорно лице