Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Издателство "Агни Йога - България"
Адрес
Град: Враца  3000
Улица/квартал: ул. Георги С. Раковски 15 карта
Телефони: 0887 881-580
Факс: (092)625-561
Email: agniyogabg@yahoo.com
Тематики
Философия, Йога
Статус
Активен
Кодове 978-619-7069
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Лидия Сивчева Отговорно лице
Аурелио Тошевски Отговорно лице