Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
СКАЙГЕЙМС
Адрес
Град: София  1619
Улица/квартал: жк Княжево, ул. Доброволец 4 карта
Email: skystarsgames@gmail.com
Url: http://www.skystarsgames.com
Тематики
Детско-юношеска литература, Образование, просвета, специално образование
Статус
Активен
Кодове 978-619-7272
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Ангел Димитров Ангелов Отговорно лице