Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Житен клас
Адрес
Град: София  1505
Улица/квартал: ул. Васил Друмев 1 карта
Телефони: +359 2 944 79 53
Тематики
Философия, Дъновизъм
Статус
Активен
Кодове 978-954-9915  (Стари кодове: 978-954-90041)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Ефросина Ангелова-Пенкова Отговорно лице Телефони: +359 885 753 094