Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
ВАЛЯ-М
Адрес
Град: София  1231
Улица/квартал: жк Връбница карта
Телефони: +359 889 303 734
Email: gmmarinov@abv.bg
Тематики
Енциклопедии, справочници, речници, Военно дело
Статус
Активен
Кодове 978-954-92745
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Георги Маринов Маринов управител Отговорно лице