Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Фондация Въздигане
Адрес
Град: София  1421
Улица/квартал: ул. Гребен Планина 8 карта
Телефони: +359 887 494 144; +359 888 646 174
Email: info@vazdigane.bg
Url: http://www.vazdigane.bg
Тематики
История
Статус
Активен
Кодове 978-619-7380
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Силвия Стефанова Попова председател Отговорно лице