Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Регионален Екологичен Център за Централна и Източна Европа - клон България
Адрес
Град: София  1202
Улица/квартал: ул. Цар Симеон 42 вх. А ет. 1 ап. 2 карта
Телефони: (02)983-48-17
Факс: (02)983-52-17
Email: rec-bulgaria@rec.org
Url: http://www.rec.bg
Тематики
Икономика, Пътуване и туризъм, Екология
Статус
Активен
Кодове 978-954-9867
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Михаела Динева асистент проекти и офис сътрудник Лице за контакт
Венцислав Василев директор Национален офис Отговорно лице
Веселин Дробенов ръководител проекти Лице за контакт