Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Просвета
Адрес
Град: София  1618
Улица/квартал: ул. Земеделска 2 карта
Телефони: +359 2 818 20 20
Факс: +359 2 818 20 19
Email: prosveta@prosveta.bg
Url: http://www.prosveta.bg
Тематики
Литература, езикознание, лингвистика, Фолклор и етнология, Учебници за СОУ, Детско-юношеска литература, Образование, просвета, специално образование
Статус
Активен
Кодове 978-954-01
Офиси и книжарници
Тип Име Адрес
Книжарница [няма име]
Град: София  1124
Улица/квартал: ул. Иван Асен II 39 карта
Телефони: +359 2 944 18 50
Email: ivan.asen@prosveta.bg
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Йовка Колева Томова Отговорно лице
Донка Билярска Лице за контакт