Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Просвета
Адрес
Град: София  1618
Улица/квартал: ул. Земеделска 2 карта
Телефони: (02)818-20-20, (02)818-20-21
Факс: (02)818-20-19
Email: prosveta@prosveta.bg
joana.tomova@prosveta.bg
Url: http://www.prosveta.bg
Тематики
Литература, езикознание, лингвистика, Фолклор и етнология, Учебници за СОУ, Детско-юношеска литература, Образование, просвета, специално образование
Статус
Активен
Кодове 978-954-01
Офиси и книжарници
Тип Име Адрес
Книжарница [няма име]
Град: София  1124
Улица/квартал: ул. Иван Асен вх. II карта
Телефони: (02)944-18-50
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Йоана Томова председател на Съвета на директорите Отговорно лице