Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
АВИС-БГ
Адрес
Град: София  1750
Улица/квартал: жк Младост 1 бл. 22 карта
Телефони: 0887 987-131
Email: avisbg@abv.bg
Url: http://www.avisbg.com
Тематики
Образование, просвета, специално образование
Статус
Активен
Кодове 978-954-8631  (Стари кодове: 978-954-91354)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Христо Василев Ячев управител Отговорно лице