Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
БЕДРОЗОВА
Адрес
Град: Добрич  9300
Улица/квартал: ул. Любен Каравелов 8Г карта
Телефони: +359 886 862 446
Email: bedrozova@abv.bg
Тематики
Книги за изучаване на език
Статус
Активен
Допълнителна информация
БЕДРОЗОВА е импринт на ЕТ Румяна Янкова-Бедрозова
Кодове 978-619-92578
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Румяна Янкова-Бедрозова управител Отговорно лице