Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Университетско издателство "Св. Климент Охридски"
Адрес
Град: София  1164
Улица/квартал: кв. Лозенец, ул. Златовръх 30 карта
Телефони: +359 2 8161 417
Email: sale@unipress.bg
pr@unipress.bg
Url: http://www.unipress.bg
Тематики
Философия, Научно-популярна литература, Литература, езикознание, лингвистика, Обществени науки, социология, Периодични издания, Поезия, Учебници за ВУЗ, История, Право, Образование, просвета, специално образование, Естествени науки, природознание, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-07
Офиси и книжарници
Тип Име Адрес
Книжарница Университетска книжарница
Град: София  1504
Улица/квартал: бул. "Цар Освободител" 15 (Ректорат на СУ) ет. 1 карта
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Гергана Борисова главен редактор Лице за контакт
Иглика Трифонова офис мениджър Лице за контакт
Валери Стефанов директор Отговорно лице