Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
ТД ЕКСПЕРТ
Адрес
Град: Китен  8183
Улица/квартал: ул. Хан Крум 5 карта
Телефони: 0889 210-086
Email: td_expert@abv.bg
Тематики
Детско-юношеска литература, Образование, просвета, специално образование
Статус
Активен
Кодове 978-619-7157
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Таня Костадинова Петкова управител Отговорно лице