Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Международен съвет на самодейните средища
Адрес
Тематики
Детско-юношеска литература, Образование, просвета, специално образование
Статус
Активен
Кодове 978-619-7273
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Надежда Савова-Григорова председател Отговорно лице