Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Сдружение "Мост към корените"
Адрес
Град: Костинброд  2230
Улица/квартал: ул. Охрид 2 карта
Телефони: +359 899 133 832
Email: irena.mladenova@gmail.com
Тематики
Философия, Психология, Поезия, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-91288
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Ирена Младенова Иванова Отговорно лице