Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Ясен Ганчев Божилов
Адрес
Град: София  1784
Улица/квартал: жк Младост 1 карта
Email: iassen.bojilov@gmail.com
Тематики
История, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-91418
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Ясен Ганчев Божилов Отговорно лице