Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Народно читалище "Литературна София 2013"
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: ул. Московска 13 карта
Телефони: +359 888 902 341
Email: literaturnasofia@abv.bg
Тематики
Поезия, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-7233  (Стари кодове: 978-619-90234)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Георги Любенов Ралчев председател на Настоятелството Отговорно лице