Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Веселин Паисиев Боришев
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: карта
Телефони: +359 885 777 589
Email: veselin@borishev.com
Тематики
Фотография, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-91621
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Веселин Паисиев Боришев Отговорно лице