Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Rotary Club Karlovo
Адрес
Град: Карлово  4300
Улица/квартал: ул. Околовръстен път 33 карта
Телефони: +359 887 660 680
Email: hrtuchev@gmail.com
Тематики
История
Статус
Активен
Кодове 978-619-90287
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Виолета Димитрова Отговорно лице
Христо Тучев Лице за контакт Телефони: +359 898 777 926