Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Кръг
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: ул. Г. С. Раковски 99 ет. 12 карта
Телефони: +359 889 583 126
Email: krygpublishing@gmail.com
Url: http://www.kryg.eu
Тематики
Биографии, Художествена литература
Статус
Активен
Допълнителна информация
Кръг е запазена марка (импринт) на Буук Тренд ЕООД
Кодове 978-619-265  (Стари кодове: 978-619-7625)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Николета Руева главен редактор Лице за контакт
Иво Мишайков управител Отговорно лице