Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Университет "Проф. д-р Асен Златаров"
Адрес
Град: Бургас  8010
Улица/квартал: жк Славейков, бул. Проф. Яким Якимов 1 карта
Телефони: +359 887 686 895
Email: office_d@btu.bg
Url: http://www.btu.bg
Тематики
Обществени науки, социология, Учебници за ВУЗ, Техника, Естествени науки, природознание
Статус
Активен
Кодове 978-619-7559  (Стари кодове: 978-954-8422, 978-619-7123)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
доц. Пенка Пеева заместник-ректор УД Отговорно лице
Виолета Кънева Лице за контакт