Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
METHODIVS BOOKS
Адрес
Град: София  1504
Улица/квартал: бул. Янко Сакъзов 68 ап. 36 карта
Телефони: +359 888 306 523
Email: vpretrikova@gmail.com
Тематики
Изкуство
Статус
Активен
Кодове 978-619-90741
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Методий Георгиев Петриков управител Отговорно лице
Велислава Петрикова Лице за контакт