Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Образователен център Британика
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: ул. 6-ти септември 7 карта
Телефони: +359 899 995 252
Email: info@britanica-edu.org
Тематики
Учебници, Образование, просвета, специално образование
Статус
Активен
Кодове 978-619-91193
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Любомир Лалов управител Отговорно лице