Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
АНУБИС
Адрес
Град: София  1124
Улица/квартал: ул. Младен Павлов 1 ет. 3 карта
Телефони: +359 2 944 16 43; +359 2 944 35 03
Факс: +359 2 846 33 82
Email: ik.anubis@anubis.bg
Url: http://www.anubis-bg.net
Тематики
Художествена литература за деца и юноши, Музика, Учебници за СОУ, История, Криминална литература, Образование, просвета, специално образование, Художествена литература
Статус
Активен
Допълнителна информация
Вече 20 години Издателска къща "Анубис" заедно със своите автори и с многобройните си читатели твори в областта на българското образование и култура. Създадена през 1990 г. от Николай Табаков – управител и автор на редица съвременни книги, между които "Изгубено поколение”, "Да рисуваш по водата”, "Няма да е все така” – с амбициозната задача да издава литература, отговаряща на високи естетически критерии. От 1992 г. приоритет в политиката на "Анубис” е издаването и разпространението на учебници и учебно-помощна литература. Днес, с разнообразна гама от учебници и учебни помагала за деца, ученици и учители от всички възрастови групи, издателството се утвърди като един от лидерите на българския пазар. Гаранция за научните достойнства, практическата приложимост, съответствието с българските и европейските стандарти на учебната ни литература са авторите, чиите имена са знакови. Над 300 водещи учени, университетски преподаватели и методисти по отделните учебни предмети, запознати с европейските и световните практики в образованието, учители с голям опит в преподаването и възпитанието, изтъкнати художници и дизайнери са част от авторските ни екипи, доказали се в условията на растяща конкуренция. В центъра на образователния процес авторите на ИК "Анубис” поставят личността на ученика. Всеки образователен продукт е насочен към стимулиране на познавателната активност, към личното участие, към мотивацията и напредъка в обучението на всяко дете и ученик. Учебниците и учебните помагала са структурирани така, че да водят до реални резултати в обучението, да подготвят кадри, конкурентноспособни на общия европейски пазар на труда. Издателството реагира своевременно на всички промени от страна на образователното министерство, като своевременно издава учебна литература, напълно съответстваща на актуалните изисквания – като форма и като съдържание. Екипът на издателството е изграден от добре подготвени и доказали се професионалисти – редактори, художници, предпечатна подготовка. Част сме от добре функционираща мрежа за разпространение и търговия на образователните ни продукти. Заедно с авторските колективи ние целогодишно провеждаме квалификационни курсове, семинари, творчески разговори с учители от цялата страна. Екипът ни е партньор при осъществяването на редица културни и социални програми, подпомага училищни библиотеки, социални домове, български училища зад граница със свои учебници и художествена литература. Членове сме на Асоциация "Българска книга”. Имаме добър опит в работата си с чуждестранни издателства и в изграждането на партньорски практики у нас и в чужбина.
Кодове 978-619-215  (Стари кодове: 978-954-426)
Офиси и книжарници
Тип Име Адрес
Книжарница "ЛСТ" ЕООД
Град: София
Улица/квартал: бул. Цариградско шосе 117 карта
Телефони: +359 2 975 22 06
Книжарница Книжарница 1
Град: София
Улица/квартал: бул. Мадрид 12 карта
Телефони: +359 2 843 51 03
Факс: +359 2 843 51 03
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Летелина Крумова главен редактор Лице за контакт
Николай Филипов Табаков Отговорно лице