Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Стефан Димитров Димитров
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: ул. Стоил Войвода 15 ап. 1 карта
Телефони: +359 887 713 631
Email: stefandd@yahoo.com
Url: http://practicalpieces.com/
Тематики
Промишленост, бизнес и мениджмънт
Статус
Активен
Кодове 978-619-91142
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Стефан Димитров Димитров Отговорно лице