Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Главно мюфтийство на мюсюлманите в Република България
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: ул. Братя Миладинови 27 карта
Телефони: +359 2 981 60 01
Факс: +359 2 980 30 58
Email: publishing@grandmufti.bg
Url: http://www.grandmufti.bg
Тематики
Ислям
Статус
Активен
Кодове 978-619-7406  (Стари кодове: 978-954-9880)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Мустафа Хаджи гл. мюфтия Отговорно лице
Джемал Хатип Лице за контакт