Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Фатум
Адрес
Град: София  1784
Улица/квартал: ул. Магнаурска школа 3 карта
Телефони: +359 2 971 82 28
Email: account@fatum.bg
Тематики
Художествено-документална литература, Медицина, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-91951  (Стари кодове: 978-954-92256)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Светослав Козалиев Отговорно лице