Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Арт център "Зора"
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: ул. Георги Бенковски 11 карта
Email: artcentrezora@gmail.com
Тематики
Философия, Други религии
Статус
Активен
Кодове 978-619-90277
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Огнян Енев управител Отговорно лице