Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Образователен център Алексиев
Адрес
Град: Сандански  2800
Улица/квартал: ул. Спартак 21 карта
Телефони: +359 878 272 131
Email: aleksiev.oc@gmail.com
Url: http://www.aleksiev1.eu
Тематики
Художествена литература за деца и юноши, Образование, просвета, специално образование
Статус
Активен
Кодове 978-619-7577
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Любомир Алексиев управител Отговорно лице